Reklamace přepravy

Na základě VOP má zákazník povinnost:

zkontrolovat neporušenost obalů a neporušenost zboží, množství a kvalitu.

V případě jakýchkoliv závad má zákazník povinnost a to neprodleně oznámit prodávajícímu a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky a to výhradně e-mailem na reklamace@servicetech.cz

Nadále je povinen doložit následující podklady viz níže: (Bez těchto podkladů není možno reklamaci zahájit a bude automaticky zamítnuta)

  • Fotodokumentace použitého obalu, krabice, výstelky a poškozeného zboží. Fotodokumentace je nutná pro řádné posouzení škodní události.
  • Doklad o obsahu zásilky, který prokazuje, že poškozené zboží bylo obsahem zásilky. Může to být jakýkoliv věrohodný vydaný doklad prokazující účel a obsah přepravy: dodací list, prodejní faktura, reklamační protokol, servisní zakázka, u soukromých odesílatelů např. inzertní dokumentace atd. Pokud žádný takový doklad nemáte, můžete rovněž použít čestné prohlášení.

*V případě shledání porušení obalu nebo pečeti z výstupní kontroly svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci při řešení reklamací. Váš Eprumysl tým